Kaebused ja ettepanekud

Kõiki Exova BM TRADA-le laekuvaid kaebusi, vaidlusi ja huvigruppide muresid tunnistatakse, uuritakse ja nendega tegeletakse.

BM TRADA annab endast parima, et kaebuse esitaja/informaator on hindamise protsessist informeeritud ja talle edastatakse kirjalik teavitus kaebuse/murega tegelemise protsessi lõppemisest. Lõplik teavitus sisaldab kokkuvõtet uurimisest, järeldust ja rakendatud meetmeid.

Kõik kaebused, vaidlused, mured ja ettepanekud tuleb esitada kirjalikult:

info@bmtrada.ee 

või

BM TRADA
Central Compliance Department
Stocking Lane
Hughenden Valley
High Wycombe,
Buckinghamshire.
HP14 4ND

Email: elizabeth.tapping@exova.com 

Üksikasjalikum teave kaebuste menetlemise kohta on leitav BM TRADA kaebuste protsess

Üksikasjalikum teave vaidluste menetlemise kohta on leitav BM TRADA vaidluste protsess

Palume esitada kõik kaebused ja vaidlused võimalikult täpselt koos objektiivsete tõenditega. Samuti kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed.