Koolitused

Teostame erinevaid koolituskursusi meiepoolt pakutavatele teenustele. Lisaks avalikele kursustele pakume kursusi teie enda ruumides või teie valitud kohas.

Kursused 2017

Aitamaks teil mõista FSC kontrollitud puidu standardi ülemineku nõudeid (FSC-STD-40-005 V2-1 üleminek uuele FSC-STD-40-005 V3-1 standardile) korraldab BM TRADA Eesti sellekohaseid kursuseid oktoobris ja novembris 2017.

Loe rohkem

„VISUAALNE TUGEVUSSORTEERIMINE – OKASPUUPUIT“

Nelja-päevane praktiline kursus standardi BS 4978 või INSTA 142 “Softwood grades for structural use” järgi kõigile, kes on seotud okaspuu konstruktsioonpuidu valiku ja tarnimisega.

Loe rohkem

Toetamaks üleminekut ISO 9001:2015 standardile pakub BM TRADA uue Standardi teadlikkuse tõstmisele suunatud seminare.

Loe rohkem