Tugevussorteerimine

„VISUAALNE TUGEVUSSORTEERIMINE – OKASPUUPUIT“

Praktiline kursus standardi BS 4978:2007 või INSTA 142:2009 “Softwood grades for structural use” järgi kõigile, kes on seotud okaspuu konstruktsioonpuidu valiku ja tarnimisega. Kursus lõppeb BM TRADA poolse praktilise eksamiga, kus eksami eduka sooritamise korral väljastatakse osalejale vastavasisuline tunnistus (Certificate of Proficiency), mis lubab teostada visuaalset puidu tugevussorteerimist. Tugevusklasside sorteerimise kasutuselevõtt on üks esimesi samme okas- ja liimpuidu CE-märgistuse taotlemise poole.

Kursuse korraldaja: BM TRADA Eesti OÜ

Toimumisaeg: Aprill. 2018

Kursus: INSTA 142

Toimumispaik: Järvamaa Kutsehariduskeskus

Kursusel osalemiseks palume täita sooviavalduse või võtta ühendust

Tiina Hiie (thiie@bmtrada.ee)

mob. +372 526 2171

tel. +372 613 9888

Soodustus ettevõtetele, kui registreerub mitu osalejat.