BM TRADA logod ja sertifitseerimismärgised

Sertifitseerimise auditi positiivne läbimine ja sertifikaadi väljastamine on tubli saavutus, mis võib tuua olulist kasu teie ärile ja mainele.

Teie jaoks on oluline näidata huvirühmadele oma sertifitseerituse staatust, mis kinnitab, et vastate üldtunnustatud reeglitele.

On oluline, et teil oleks võimalik huvigruppidele näidata oma sertifitseerituse staatust. Oleme arendanud ja välja töötanud tööriistad aitamaks teil reklaamida oma saavutusi ja näitamaks organisatsiooni pühendumist kindlatele standarditele.

Sertifitseerimismärgiste kasutamine:

Eduka sertifitseerimisprotsessi korral väljastatakse teile sertifikaat ja sertifitseerimismärgised ning juhised, kuidas neid kasutada. Julgustame teid kasutama tunnustatud sertifitseerimismärgiseid oma sertifitseerituse reklaamimiseks nii laialdaselt kui võimalik. Järgides juhiseid, mis väljastatakse teile koos sertifitseerimismärgistega saate te edukalt reklaamida oma sertifitseeritust brošüüridel, kirjatarvetel, veebilehtedel, masinatel ja teistel materjalidel.

Kasutatav sertifitseerimismärgiste disain on seotud konkreetse sertifitseerimissüsteemiga. Üldine vorm on järgmine:

Kasutage sertifitseerimise märgiseid enda reklaamimiseks ja pange märgised enda kasuks tööle!

Teie BM TRADA sertifitseerimismärgid