BRC sertifitseerimine

Tarbijate turvalisusel ja kaitsel ei ole kunagi varem olnud suuremat tähtsust kui praegu. Vajadus tagada, et kõik tarneahela punktid, mis on seotud toiduainete tootmisega toimivad vastavalt rangetele standarditele on saanud selles sektoris kauplemise eelduseks.

BRC (British Retail Consortium) on välja arendanud komplekti globaalseid standardeid, ühe osana rahvusvahelisest toote ohutuse ja kvaliteedi sertifitseerimise programmist. BRC on globaalselt tunnustatud, juhtiv kaubandusorganisatsioon. Jaemüüjad ja tootjad kasutavad BRC standardeid nagu tootesertifitseerimise standardeid oma tarnijate jaoks.

BM TRADA Eesti pakub BRC sertifitseerimist koostöös Eurofins UK Ltd.`ga.

BRC globaalne toiduohutuse standard on omaks võetud toiduainete tootjate poolt üle maailma. Selle standardi sertifikaadi saavutamine demonstreerib Teie vastavust HACCP’le, headele toomistavadele, hügieenile, toiduohutusele ja kvaliteedisüsteemidele.

Loe rohkem

BRC globaalne pakendi ja pakendimaterjalide standard sätestab hügieeni, turvalisuse ja kvaliteedinõuded pakendi tootjatele, mis varustavad toiduaine- ja tarbekaupade tööstust.

Loe rohkem