Sertifitseerimistingimused

Olles akrediteeritud sertifitseerimisasutus on oluline, et meie teostatavad teenused ja nendega seonduv oleksid selgelt määratletud ning informatsioon kõigile osapooltele kättesaadav.

Erinevad sertifitseerimissüsteemid on kaetud eri akrediteeringutega ja sellest lähtuvalt hallatavad, kas Exova BM TRADA UK kontori või regionaalse BM TRADA Läti kontori (LATAK akrediteering) poolt.

LATAK akrediteeringuga seonduvad tingimused on koondatud ja leitavad meie Sertifitseerimislepingus ja kehtivad kõigile meie klientidele, kes sertifitseerimist taotlevad.