Uksed & Aknad

Uksed ja aknad täidavad ehitistes mitmeid kriitilisi funktsioone, sealhulgas kaitset tulekahju, sissetungijate ja objektide eest. Seepärast peavad uksed ja aknad sageli vastama erinevatele kriteeriumitele tagamaks vastavust eeskirjadele, spetsifikatsioonidele ja lõpptarbijate nõuetele.

Üks peamisi valdkondi, kus BM TRADA pakub tehnilist hindamist on tuleohutusnõuded.

Kuna tulepüsivuse katseraportid puudutavad ainult katsetatud täpseid disainilahendusi ja kõigi potentsiaalsete variatsioonide katsetamine on ebapraktiline on ekspertide poolt teostatavad professionaalsed hinnangud vajalikud tagamaks kindlust katsetamata detailide sobivuse kohta.

EXAP - extended application report

Meiepoolt teostatav ja koostatav toote tehniline raport (ehk EXAP – extended application report) pakub vastavate variatsioonide hindamist.

Toote tehniline raport sisaldab hinnangut, kus kasutatakse erialaseid teadmisi juba läbiviidud katsete põhjal, eesmärgiga:

  • laiendada olemasolevate katsete põhjal koostatud käsitlusala uutele disainilahendustele või variatsioonidele ilma lisakatsetusteta

või

  • läbi viia ebahariliku või eksklusiivse projektipõhise lahenduse tulemuslikkuse hindamine, kus lisakatsete tegemine on ebapraktiline.