PEFC tarneahela sertifitseerimine

Puidu ja puidutoodete sertifitseerimine on ühiskonna reaktsioon metsi hävitavale ja vastutustundetule raietegevusele paljudes maailma maades.

Tarneahela sertifitseerimine tagab, et puit ja puittooted pärinevad vastutustundlikult majandatavatest metsadest.

Puidu või puittoodete tarneahela sertifitseerimine annab erapooletu kinnituse, et kasutatav puit pärineb vastutustundlikult majandatavatest metsadest. Sertifikaat näitab materjali jälgitavust protsessi igas etapis, alates metsast kuni lõpptarbijani.

Omades sertifitseeritud tarneahela süsteemi suudavad ettevõtted tagada, et nende tooted on hangitud ja toodetud kooskõlas ülemaailmselt tunnustatud standardiga, mis arvestab ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte. Selleks, et toode saaks kaetud sertifikaadiga, peavad kõik ettevõtted, kes omavad toote seaduslikku omandiõigust ja töötlevad, vahendavad või ümberpakivad seda, olema sertifitseeritud.

Tarneahela sertifitseerimist saab rakendada kõikidele ettevõtetele, kes töötlevad, toodavad või kauplevad puidu või puittoodetega (sealhulgas jae – ja hulgimüüjad, trükitööstused jne).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC on ülemaailmne katuseorganisatsioon huvigruppide poolt välja töötatud riiklike metsasertifitseerimisskeemide hindamiseks ja tunnustamiseks. Riiklikud skeemid põhinevad valitsustevahelise koostöö käigus kokku lepitud säästva metsamajandamise edendamise printsiipidel.

PEFC süsteem toimib soosides metsatoodete tootmist läbi hea tava ja järgides kõige tunnustatumaid ökoloogilis, sotsiaalseid ja eetilisi standardeid.

BM TRADA TERMS AND CONDITIONS (UK)

PEFC STANDARDS

APPLICATION FORM FOR PEFC CERTIFICATION

   

 

Sertifitseerimisest saadav kasu:

Olles sertifitseerinud oma tarneahelasüsteemi näitate klientidele oma pühendumust vastutustundlikule tarneahela juhtimisele.

Lisaks:

  • annate lisaväärtust oma toodetele;
  • võimaldate juurdepääsu uutele turgudele;
  • tagate õigusaktide järgimise;
  • omate tõendit jälgitavuse kohta;
  • omate õigust kasutada PEFC kaubamärki;
  • kinnitate oma klientidele, et teie ja nemad panustavad keskkonnakaitsele ja majanduslikule stabiilsusele.

Antud veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga parandada kasutuskogemust ja optimeerida lehe tegevust. Jätkates käesoleva veebilehe kasutamist, nõustute Te bmtrada.ee küpsiste kasutamisega. Rohkem teavet

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close