Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

Kõikidel ettevõtetel on protsessid, protseduurid ja tegevuspõhimõtted, mida nad kasutavad oma äritegevuse igapäevasel juhtimisel.

Need kokku moodustavad raamistikke või juhtimissüsteeme, millest sõltub ettevõtte tõhusus, toimivus ja lõpuks ka edu.

Erinevad juhtimissüsteemid ulatuvad mitteametlikest raamistikest ametlike süsteemideni, mis jälgivad erinevaid standardeid (nt. ISO 9001). Paljudes töötstusharudes on äritegevuse aluseks aga just tunnustatud juhtimissüsteemi olemsolu. Sellistele süsteemidele akrediteeritud sertifikaatide saamine ja hoidmine võib aidata teie ettevõttel saada paremaks oma tegevuses, vähendada kulutusi ja võita juurde äritegevust.

Pakume akrediteeritud sertifitseerimissüsteeme enamikele juhtimissüsteemi skeemidele.

Integreeritud juhtimissüsteem moodustub, kui vähemalt kaks süsteemi kombineeritakse, järgides samal ajal iga standardi nõudeid.

Juhtimissüsteemid on sageli loodud üks korraga. Selle tulemusena töötavad nad isoleeritult – sageli erinevate eesmärkide ja ajaplaneeringuga ning mõnikord olles omavahel konfliktis. Ideaalis peaksid süsteemid olema integreeritud ja töötama koos ühiste ärieesmärkide saavutamiseks.

Loe rohkem

Olles sertifitseeritud ISO 27001 järgi tähendab klientidele, et nad saavad toetuda teie infoturbe süsteemi usaldusväärsusele ja kontrollitud lähenemist tulevaste ohtude eest.

Loe rohkem

ISO 14001 sertifitseerimisega annate kinnituse oma keskkonnajuhtimissüsteemi tõhusast ja järjepidevast toimimisest.

Loe rohkem

Arusaadava ja kontrollitava töötervishoiu ja -ohutussüsteemi kasutuselevõtmine võimaldab parandada ettevõtte töötajate töötingimusi ja ohutust ning kontrollida ja vähendada võimalikke riske ja kahju töötajatele.

Loe rohkem

Selleks et ettevõte saaks turul edukalt konkureerida, tuleb tagada kaupade või teenuste muutumatult hea kvaliteet – neid tuleb pidevalt hinnata ja täiustada.

ISO 9001 sertifikaat näitab pidevat pühendumust kvaliteetsetele toodetele ja teenustele.

Loe rohkem

Järsult suurenenud energiakulud ja tõsine surve vähendada kasvuhoonegaase on tõstnud vajaduse tõhusa energiajuhtimise järele uuele tasemele.

Kui energia on teie ettevõttele oluline kuluallikas on ISO 50001 teile väärtuslik lisand.

Loe rohkem

Erinevad ja pidevalt kajastatavad hirmud toiduainete kohta on tõstnud toiduohutuse vajalikkuse üha enam ja enam päevakorda meie kõigi jaoks.

Sertifitseerimine ISO 22000 standardile näitab pühendumust toiduohutusele kogu tarneahelas ja tootmisprotsessis.

Loe rohkem
ISO 45001 - Töötervishoiu ja -ohutuse süsteem (Uus standard väljatöötamisel)

Antud veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga parandada kasutuskogemust ja optimeerida lehe tegevust. Jätkates käesoleva veebilehe kasutamist, nõustute Te bmtrada.ee küpsiste kasutamisega. Rohkem teavet

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close