Metallkonstruktsioonide CE-märgistus

CE-vastavusmärgis on ainus viis näidata toote või süsteemi vastavust ehitustoodete määrusele.

1. juulist 2014 muutus CE märgistamine standardi EN 1090 järgi kohustuslikuks kõikidele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele, mida müüakse Euroopa Liidu ehitusturul.  Seega  igaüks, kes projekteerib või toodab terasraame või teraselemente Euroopa turu jaoks, mis langevad ehitustoodete määruse (nr 305/2011) alla,  peab vastavat standardit järgima ning selle mitte tegemisel võivad olla tõsised tagajärjed teile ja teie ettevõttele.

Vaatamata sellele, et paljud ettevõtted on vastavuses ehitustoodete määrusega, on tootjaid,  alltöövõtjaid ja monteerijaid, kes ei ole teadlikud nõuetest, mis neile rakenduvad ehitustoodete määruse poolt.

Metallkonstruktsioonide CE märgistamine nõuab valmistajatelt ja monteerijatelt arvestamist nii toote toimivusega kui võtma arvesse ka toote lõpp-otstarvet.

EN 1090 Osa 1

Selleks, et omada õigust märgistada tooteid CE-märgisega, peavad tootjad, alltöövõtjad ja monteerijad tõendama vastavust standardile  EN 1090-1:2009 + A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine osa 1- Struktuuri komponentide  vastavushindamise nõuded.

Standard selgitab, kuidas kogu tootmine peab olema teostatud kontrollitud viisil. See tähendab, et tootja/turustaja peab dokumenteerima ja juurutama tootmisohje (FPC – factory production control) süsteemi ja laskma selle teavitatud asutuse (nt BM TRADA) poolt sertifitseerida. Samuti peab iga turustatava toote kohta olema koostatud ja lisatud toimivusdeklaratsioon (DoP – Declaration of Performance), mis peab kajastama vastava toode näitajaid.

EN 1090 Osa 2

Standard EN 1090-2: 2008 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine osa 2. Tehnilised nõudmised teras konstruktsioonide valmistamiseks, on suunatud nõuetele, et kindlustada terasstruktuuride ja elementide piisaval tasemel mehhaaniline vastupidavus, stabiilsus, töökindlus ja kestvus. Standard toob välja neli teostusklassi (execution class – EXC, keevitustööde kvaliteedinõuded), mis põhinevad toote  lõppkasutustingimustel (määravad ära toote valmistamise ja tootmissüsteemi nõuded).

EXC 1- nt. põllumajandusega seotud ehitised;

EXC 2- nt. elamu- ja kommertsstruktuurid;

EXC 3- nt. sillad;

EXC 4- nt. eriotstarbelised struktuurid (maanteesild).

EXC 2, 3 ja 4 puhul peavad keevitustööd olema kontrollitud vastutava keevitustööde koordinaatori poolt.

Keevitustööde koordinaator

Ettevõtted, kelle tooted kuuluvad teostusklassidesse EXC 2, 3 ja 4 peavad omama või omama võimalust kasutada vastava tasemega keevitustööde koordinaatorit ning kõik vastavad keevitustööd peavad olema kontrollitud vastava koordinaatori poolt.

Keevitustööde koordinaatori tasemed:

  • Rahvusvaheline keevituse insener (IWE)
  • Rahvusvaheline keevituse tehnik (IWT)
  • Rahvusvaheline keevituse spetsialist (IWS)

Kuna ehitustoodete määrus nõuab formaalseid protsesse nii metallraamide kui kandeelementide tootmisele ja projekteerimisele ning nende juurutamist siis CE märgistuse saavutamise protsess võib võtta aeg.

Antud veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga parandada kasutuskogemust ja optimeerida lehe tegevust. Jätkates käesoleva veebilehe kasutamist, nõustute Te bmtrada.ee küpsiste kasutamisega. Rohkem teavet

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close