EL Puidumäärus

Ebaseaduslik metsaraie on puidu ülestöötamine, rikkudes puidu ülestöötamisriigi seadusi ja määrusi. Ebaseaduslik metsaraie on ülemaailmne probleem, mis avaldab märkimisväärset negatiivset mõju nii majandusele, keskkonnale kui ka ühiskonnale.

Et võidelda rahvusvahelise ebaseadusliku puidukaubanduse vastu jõustus 3. märtsil 2013 Euroopa Liidu puidumäärus (EU Timber Regulation – EUTR).

EUTR kehtib Euroopa Liidus metsamaterjalil põhinevate toodete tootmisele või toodetele, mis on imporditud liikmesriikidesse väljastpoolt Euroopa Liitu.

BM TRADA on Euroopa Komisjoni poolt ametlikult tunnustatud Järelevalveorganisatsioonina (Monitoring Organization) kõikides EL liikmesriikides, aitamaks ettevõtetel saavutada vastavust puidumääruse nõuetele. Järelevalveorganisatsiooni ülesandeks on tagada ettevõtetes toimiva vastavuskontrolli süsteemi (DDS – due diligence system) olemasolu ja selle rakendamine.

Mida EL puidumäärus tähendab sinu ettevõtte jaoks?

Olles ettevõtja („operator“) tuleb EUTR`i mõistes rakendada vastavuskontrolli (Due Diligence) süsteemi, et tõkestada ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmist EL turule. Vastavuskontrolli süsteem peab sisaldama:

  • Ettevõtjal peab olema juurdepääs teabele, mis kirjeldab puitu ja puittooteid, ülestöötamisriiki, kogust ja tarnija andmeid ning teavet siseriiklike õigusaktide järgimise kohta.
  • Ohu hindamine. Ettevõtjal tuleks ülalnimetatud teabe põhjal ja arvestades määruses sätestatud kriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks olla ebaseaduslikku puitu.
  • Ohu vähendamine. Kui hindamine näitab, et tarneahelas on ebaseadusliku puidu oht, tuleb seda ohtu vähendada, nõudes puidu tarnijalt täiendavat teavet ja kontrolli.

Olles vahendaja („trader“) tuleb registreerida andmeid oma puitmaterjali tarnete ja tarnijate ning müügi kohta.

Rohkem infot leiate siit. Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust.

Antud veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga parandada kasutuskogemust ja optimeerida lehe tegevust. Jätkates käesoleva veebilehe kasutamist, nõustute Te bmtrada.ee küpsiste kasutamisega. Rohkem teavet

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close